Właścicielem strony jest INTERDENT Sp. z o.o. z siedzibą w Skórzewie, ul. Szkolna 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121481, NIP 7772663247, REGON 634362927

Rejestracja telefoniczna:

516 513 513

Rejestracja online:

klinika@interdent.pl

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostyka RTG

Dzięki diagnostyce RTG jesteśmy w stanie oceniać i diagnozować to, co niewidoczne w klasycznym badaniu.

 

Jest to nie tylko metoda praktyczna i wygodna, ale często także niezbędna do przeprowadzenia prawidłowej diagnostyki i leczenia.

Wykrywanie ukrytych ognisk zapalnych, ocena stanu kości, kontrola przed/w trakcie/po leczeniu ortodontycznym i endodontycznym, ocena zakresu urazów, diagnostyka niektórych typów próchnicy - wszystko to wymaga pomocy, jaką oferuje RTG.

 

 

Wykonujemy zdjęcia punktowe, a wkrótce także panoramiczne.

Pracujemy w technologii cyfrowej. Pozwala to na redukcję dawki promieniowania RTG.

 

Nowoczesne rozwiązania informatyczne umożliwiają oglądanie wykonanych wcześniej zdjęć bezpośrednio przy Pacjencie, podczas leczenia.

Nie ma więc konieczności czasochłonnych wizyt w zewnętrznych pracowniach rentgenowskich.

 

 

Cyfrowa rentgenodiagnostyka pozwala również na przetwarzanie obrazów do celów diagnostycznych i dokumentacyjnych.

logo